DREVET

utvecklar resilienta ​kvarter GEnom ​resursoptimering, social ​infrastruktur och ​delaktighet

EMBASSY OF SHARING

ELINEGÅRD

JÄGERSRO
LOKSTALLARNA

vi är med och utvecklar nya kvarter och stadsdelar

vi är med och utvecklar ny kunskap och nya metoder

CIRKULÄRA TJÄNSTER

DREVET förening

Drevet ideell förening är basen i Drevetfamiljen. Med bakgrund i folkbildningen tror vi mycket på vikten av engagemang och gemensam värdegrund i allt förändringsarbete.


Drevet service

Drevet Service är ett arbetsintegrerande socialt företag som ständigt söker nya vägar till cirkulära jobb och samarbeten. Vi satsar helt på cirkulära affärsgrenar och kombinerar det med utbildning inom hantverksyrken baserade på återbrukade och hållbara material.


Drevet service bemannar idag Pop Up Returen, aktiverar boende som områdesaktör och energirenoverar hundra 100-åriga fönster med traditionella metoder i Sege park.drevet koncept

Drevet Koncept är ett icke vinstdrivande aktiebolag som tar fram koncept och modeller för att bygga upp och drifta social infrastruktur på kvartersnivå. Tillsammans med byggherrar, kommun och idéburna sektorn tar vi fram kunskap, modeller och verktyg för att aktivera boende, ta vara på engagemang och skapa gemenskap i bostadsområden med målet att möjliggöra att bo och leva inom de planetära gränserna och skapa resilienta kvarter som kan möta akuta samhällsutmaningar.

Klimatkris och ojämlikhet är akuta samhällsutmaningar som kräver att vi agerar snabbt, brett och effektivt.


Vi finns för att vi vill vara med och hitta lösningar, både på kvartersnivå och systemnivå. Vi tror på breda allianser, medskapande stadsutveckling och radikal förändring av hur vi lever våra liv. För detta krävs investeringar i både fysisk och social infrastruktur samt en plan för att skapa engagemang och aktivering.

om oss

kontakt

DREVET

info@drevet.org

Tekla Thomassons gata 15

212 24 Malmö